Bestuurders hebben in de huidige maatschappelijke omgeving een zelfstandige verantwoordelijkheid  te dragen. Om hier een adequate invulling aan te kunnen geven dienen zij periodiek geïnformeerd te worden over o.a. de financiële stand van zaken in de organisatie.

Wij stellen periodiek een financiële rapportage op ten behoeve van het bestuur en de leiding van uw organisatie. Deze rapportages geven cijfermatige en inhoudelijke informatie over de ontwikkelingen van de balansposities en het resultaat ten opzichte van de begroting. De rapportages kenmerken zich als sterk signalerend, adviserend en mede toekomstgericht van karakter.

Bij het beoordelen van de financiële administratie zullen wij tevens de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het bewaken van de tijdigheid en volledigheid van de verantwoorde opbrengsten.
  • Het beoordelen van de tijdigheid van de ontvangsten vanuit debiteuren en (subsidie)overeenkomsten.
  • Het beoordelen van de liquiditeit van de organisatie.