Abel accountants is zeer klantgericht en denkt per definitie mee over alternatieven en oplossingen. De prijs/kwaliteit van de dienstverlening is zeer goed en de facturering is transparant.  Abel accountants krijgt van ons een 8 voor haar dienstverlening.

BrabantAdvies

BrabantAdvies bestaat uit een team van adviseurs en een officemanagement, een panel van Young Professionals en drie onafhankelijke adviesraden:

  • Provinciale Raad Gezondheid Brabant
  • Provinciale Raad voor de Leefomgeving
  • Sociaal-Economische Raad Brabant

"BrabantAdvies is vanaf de oprichting klant bij abel accountants. Bij de vorming van de stichting BrabantAdvies hebben we verschillende accountants met elkaar vergeleken. Abel Accountants kwam als beste uit de bus met als belangrijkste reden: prijs/kwaliteit, ervaring met het adviseren van non profit-organisaties en klantgerichtheid.

Brabantadvies is ontstaan door een samenvoeging van de Provinciale raad Gezondheid, de Sociaal economische raad (SER) Brabant en de Provinciale Raad vd Leefomgeving. Abel accountants heeft deze samenvoeging begeleid tot één financiële huishouding met een (meerjaren)begroting en een kostenverdeelstaat. Dat was een ingewikkelde klus die in no-time is geklaard."

BrabantAdvies is het onafhankelijke advieshuis van Brabant. Wij adviseren Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over complexe vraagstukken op het snijvlak van gezondheid (people), leefomgeving (planet) en economie (profit). Dit doen wij vanuit het oogpunt van de welvaart en het welzijn van de Brabanders, nu en in de toekomst.