Iedere organisatie in Nederland is wettelijk verplicht een administratie te voeren waaruit op elk moment haar rechten en verplichtingen blijken. abel accountants voert de administratie van haar klanten in het boekhoudprogramma CASH.

Wij richten deze administratie in volgens het model “stichtingen en verenigingen” en stemmen deze af op de informatiebehoefte en detaillering van de activiteiten van de organisatie met bijvoorbeeld een begrotingsmodule en/of een kostenplaatsen inrichting. Dit staat garant voor een eenvoudige administratievoering en het kunnen genereren van (management)informatie.

Op basis van uw financiële administratie kan abel accountants de jaarrekening opstellen.
Veelal moet de jaarrekening aan eisen ten aanzien van de financiële verantwoording voldoen, bijvoorbeeld Richtlijn 640; de richtlijn voor jaarverslaggeving voor “Organisaties zonder winststreven”. Daarnaast worden eventuele eisen aan de verslaggeving vanuit de subsidieregelingen nageleefd.

Het opstellen bestaat hoofdzakelijk uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens, welke wij verwerken tot een jaarrekening. De jaarrekening wordt voorzien van toelichtingen en specificaties. Tevens zal de jaarrekening met u worden besproken en mondeling worden toegelicht. Indien gewenst zullen wij de jaarrekening presenteren en toelichten in de bestuursvergadering.