Uit ervaring weten wij dat regelmatig door organisaties extra advieswerkzaamheden op accountancy, fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch terrein, evenals overige bijzondere werkzaamheden worden gevraagd. Deze werkzaamheden worden op uw verzoek of op ons initiatief, na uw toestemming, verricht.

Vanuit de jarenlange ervaring welke onze medewerkers hebben opgedaan in de non-profit sector zijn zij uw sparringpartner en fungeren ze als uw eerste aanspreekpunt bij advisering. Zodra specifieke kennis of ervaring noodzakelijk is welke niet bij onze medewerkers aanwezig is, brengen wij u in contact met specialisten uit ons netwerk. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan BTW-specialisatie of deskundigheid op het gebied van arbeids- en bedrijfsrecht.
 
Indien sprake is van bijzondere opdrachten stellen wij u voor om telkens een afzonderlijke opgave te doen van de aan een bepaald advies verbonden kosten. Het uurtarief voor medewerkers van abel accountants ligt momenteel tussen € 75,– en € 125,– per uur exclusief omzetbelasting.