Ondernemen is ook het tijdig bijsturen op de veranderende omstandigheden. Ondernemers moeten daarom op het juiste moment kunnen beschikken over betrouwbare informatie om beslissingen te kunnen nemen. Verkeerde informatie of informatie die een vertekend beeld geeft kan leiden tot de verkeerde beslissingen.

Naar onze mening moet managementinformatie afgestemd zijn op de specifieke behoefte daaraan binnen uw organisatie, inzicht geven in de aard en de oorzaak van gebeurtenissen en richting kunnen geven aan uw besluitvorming

Abel accountant zet met u graag een systeem op van actuele en voorspellende managementinformatie waarmee u kan blijven ondernemen en uw resultaten verbeteren in een veranderende omgeving