Het jaarlijks opstellen van een jaarrekening is verplicht voor ondernemers die een rechtsvorm hebben met rechtspersoonlijkheid. Het gaat voornamelijk om de volgende vijf rechtsvormen:

  • Besloten vennootschap
  • Naamloze vennootschap
  • Stichting
  • Vereniging
  • Coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij

Wij geven een samenstellingsverklaring af bij een door ons samengestelde jaarrekening. Daarmee verklaren wij dat de jaarrekening op vakbekwame wijze en zorgvuldig is samengesteld in overeenstemming met de beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en dat deze ook voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

De jaarrekening wordt gebruikt voor deponering van uw publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel en de fiscale aangiften bij de belastingdienst. Ook uw bank kan vragen de jaarrekening aan haar te overleggen.

Naast de wettelijke verplichting is de jaarrekening ook voor u zelf van belang. Uw jaarrekening geeft immers het afgelopen jaar cijfermatige weer en is daarmee een bron van informatie voor beslissingen voor de toekomst. Samen met u kijken wij kritisch naar de oorzaken en trends achter deze cijfers en bespreken wij de ontwikkelingen in uw bedrijf en uw branche, gericht op de toekomstplannen van uw onderneming.